Compromís Social

Tenint en compte els articles corresponents de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya i segons els articles 21 i 22 dels Estatuts de la pròpia entitat, l’aplicació del Fons d’Educació, Formació i Promoció Cooperativa corresponent a l’exercici 2013, va ser decidida en la sessió del Consell Rector, de data 10 de juliol de 2014, d’acord amb la delegació d’aquesta funció acordada per l’Assemblea General del 15 de juny de 2014.

Aquest fons es destina a associacions de caràcter assistencial, ja siguin de naturalesa social o d’investigació, a activitats de caràcter educatiu i cultural del municipi, així com també a accions formatives de la pròpia Cooperativa. A continuació es detallen les característiques de la distribució d’aquest fons:

ACCIÓ ASSISTENCIAL UBICACIÓ
ACUDAM – Associació d’Ajuda al Minusvàlid Pla d’Urgell
Residència de Gent Gran Sant Antoni de Tàrrega Urgell
TALMA – Servei i Suport a les persones Les Garrigues
Inst. Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Roc Pifarré Lleida
Casa dels Germans Franciscans de la Creu Blanca La Noguera
Fundació Pasqual Maragall - Recerca Biomèdica Barcelona Barcelona
Fundació La Manreana – Centre terapèutic formatiu eqüestre Les Garrigues
Fundació Banc dels Aliments – Campanyes contra la fam Pla d’Urgell
Total ajuts acció assistencial 8.240 €
ACCIÓ EDUCATIVA I CULTURAL ÀMBIT
Ajut a entitats i col•lectius amb activitat cultural, esportiva, educativa i d’atenció social, totes elles amb l’objectiu de promocionar la participació ciutadana i la formació cívica dels seus membres i associats. Municipi on té seu social la cooperativa

Total ajuts acció educativa i cultural 10.450 €
ACCIÓ COOPERATIVA OBJECTIU
Realització d’activitats formatives dirigides al conjunt de socis i treballadors de la cooperativa, així com projectes de coordinació i promoció de la pròpia funció cooperativa. Responsabilitat Social Cooperativa
Total projectes acció Cooperativa 11.500 €
La Cooperativa informa

"Campanya DUN 2021"

Ampliar Info
LA COOPERATIVA
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat
Treballa amb nosaltres