Notícies

Notícia detallada
17-10-2018 Aprovació definitiva modificació estatuts
S’informa a tots els socis que en data 28/09/2018 van ser registrats pel Departament de Treball els nous estatuts de la cooperativa, després de la resolució favorable de la Direcció General d’Economia Social. Aquest procés es va iniciar amb l’aprovació i posterior ratificació de la modificació a l’Assemblea General, del 18 de juny de 2017, i 17 de juny de 2018, respectivament. Alguns dels punts destacats, són la nova denominació que serà COOPERATIVA D’IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, així com el nou domicili social, a  Carrer Lleida, 2-8 d’Ivars d’Urgell.
Es recorda també que els nous estatuts suposen l’adaptació a la nova Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya, al mateix temps que la incorporació de millores en els àmbits empresarial i social. Així, són rellevants les regulacions entorn: la comercialització de la fruita dolça a través d’OPFH, l’opció de ser soci col·laborador de capital per part dels treballadors, o el foment de la participació de la dona en el món rural i cooperatiu.
Finalment, els nous estatuts, recullen també les activitats complementàries i de serveis que ha anat incorporant la cooperativa al seu objecte social, sent representatiu aquest darrer fet, respecte la principal motivació de la modificació: adaptació als nous temps, i a les noves realitats legals, econòmiques i socials.
Totes les notícies
La Cooperativa informa

"Resum cooperatiu 2018 al vostre abast"

Ampliar Info
INFORMACIÓ
NOTÍCIES
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Nota Legal
Treballa amb nosaltres