Notícies

Notícia detallada
01-04-2020 COVID-19: Empreses agropecuàries i desplaçaments Ahir es va publicar l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, que estableix entre d’altres, el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el treball, fonamentalment en aquelles empreses dels sectors considerats essencials segons allò establert en el Reial decret-llei 10/2020. El model de declaració responsable, que figura en l’annex de l’ordre, l’hauran d’expedir les empreses agropecuàries als seus treballadors per compte aliè que no puguin acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial decret-llei 10/2020. Seria complementari als certificats de desplaçament que es van distribuir a l’inici de l’estat d’alarma però, com veureu, aquest model fa referència de manera implícita al caràcter essencial de les empreses. Podeu consultar l’ordre i el model annex AQUÍ.
Totes les notícies
La Cooperativa informa

"COVID-19: Nova circular informativa"

Ampliar Info
INFORMACIÓ
NOTÍCIES
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat
Treballa amb nosaltres