Notícies

Notícia detallada
12-05-2020 COVID-19: Tornada a la normalitat sanejament porcí S’informa que tenint en compte l’allargament del període d’alarma, el DARP ha reconsiderat les prioritats a l’hora de portar a terme el sanejament del porcí, sempre mantenint les mesures de bioprotecció per part dels veterinaris i veterinàries. En concret:
A partir de 11/05/2020, es tornaran a realitzar tots els controls obligatoris i actuacions sanitàries que es duien a terme abans de la declaració de l’estat d’alarma: Realització d’enquestes i actes de bioseguretat a les explotacions porcines. Extracció de les 16 mostres en les explotacions d’engreix prèvies a la sortida a escorxador (control d’Aujeszky).
A partir del 25/05/2020, els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) denegaran totes les sol·licituds d’autorització de Permisos d’Entrada de Garrins (PEG) d’aquelles explotacions que no hagin realitzat el preceptiu control serològic de 16 mostres previs a la sortida a escorxador.Per més informació consultar la web del DARP: Ramaderia -> Sanitat Animal-> Programes sanitaris del porcí.
 
Totes les notícies
La Cooperativa informa

"COVID-19: Nova circular informativa"

Ampliar Info
INFORMACIÓ
NOTÍCIES
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat
Treballa amb nosaltres