Secció agrària: Circulars i descàrregues

Circulars i Informatius Fitxes de reg Monogràfics Gestió de Nitrogenats
DATA
10-2020 - Assegurances agràries. Fruiters. Tractaments postcollita. Declaració de Nitrogen. DAN. Assessorament fertilització. 02-10-2020
08-2020 - Tractaments estiu pomera i perera II. Tractaments estiu fruita de pinyol II. Declaració Anual de Nitrogen. Assessorament en fertilització. 17-08-2020
07-2020 - Tractaments estiu pomera i perera. Tractaments estiu fruita de pinyol. Mosca de la fruita. Assegurança panís. 03-07-2020
05-2020 - Aranya panís. Pomera. Bitter pit. Cosmètics anticremades. Perera. Tractaments varis. Fruiters pinyol. Assegurances de cereal. 29-05-2020
05-2020 - Tractaments herbicida i adobat en panís. Declaració anual de nitrogen 2020. Tractaments Pomera i Perera. 15-05-2020
04-2020 - Tractaments Pomera. Bitter Pit. Aranya. Carpocapsa. Motejat. Cendrosa. Tractaments Perera. Psil.la. Poll de St. Josep. 30-04-2020
04-2020 - Aclarida pomera. Motejat i Stemphillium. Carpocapsa. Tractaments en pinyol. Blat. Correu electrònic. 17-04-2020
03-2020 - Varietats i herbicida panís. Assegurances cereal i panís. Caiguda pètals en pinyol. Russeting i regulador en pomera. Russeting Conference. 23-03-2020
03-2020 - Tractaments pomera, perera i ametller. Recomanacions Alfals. Clorpirifos. Nitrogenats 2020. Adobat panís. 17-03-2020
03-2020 - Tractaments. Pre-floral. Caigua pètals pinyol. Quallat perera. Fungicides cereal hivern. 04-03-2020
02-2020 - Assegurances Fruita. Adobat cobertora i herbicida cereal hivern. Zabrus. Tractaments hivern perera. 05-02-2020
10-2019 - Declaració Anual Nitrogen. Informació Cultius Extensius. Informació Cultius Fruiters. Annex DAN. 31-10-2019
09-2019 - Assegurances Agràries. Tractaments de Postcollita. Dejeccions Ramaderes. 25-09-2019
09-2019 - Visita Jornada de Camp. Projecte Pistatxo. Borges BAIN i COOPIVARS. 05-09-2019
08-2019 - Pomera i Perera. Mosca i carpocapsa. Perera. Estenfilium. Pinyol. Monilia. DEJECCIONS RAMADERES. 26-08-2019
07-2019 - Tractaments estiu Perera i Pomera. Tractaments estiu Fruiters Pinyol. Assegurança Panís. 12-07-2019
05-2019 - Perera. Stemphillium. Psila. Fruiters pinyol. Pomera. Bitter pit. Carpocapsa. Motejat. Llanut. Tractaments panís. 31-05-2019
05-2019 - POMERA. Bitter pit. Regulador creixement. Carpocapsa. PERERA. Psil•la. Carpocapsa. CEREAL HIVERN I PÈSOL. 02-05-2019
04-2019 - POMERA. Aclarida. Motejat. Stemphillium. Carpocapsa. FRUITERS PINYOL. Tractaments. Difusió electrònica. 16-04-2019
04-2019 - Herbicida panís. Insecticida alfals. Assegurances cereal hivern i panís. Caiguda pètals. Prevenció russeting. Regulador pomera. 03-04-2019
03-2019 - Quallat Pomera. Pètals Perera. Feromones. Assegurances cereal. Varietats panís. Herbicida cereal. Adobat panís. 20-03-2019
03-2019 - Tractament pre-floral perera i pomera. Caiguda de pètals en pinyol. Adobat cobertora cereals d’hivern.Tractaments quallats en pera. 07-03-2019
01-2019 - Herbicida Alfals. Zabrus en cereal. Assegurança Fruita. Psila i fons en perera. 11-01-2019
11-2018 - Tractaments Caiguda de Fulla. Fruiters Llavor. Assegurances Agràries. 26-11-2018
10-2018 - Diversificació de cultius. Assegurances agràries. Varietats cereal hivern. Herbicides pre-emergencia. Mosca olivera. Post-collita. 10-10-2018
10-2018 - Malalties i plagues en poma i pera. Mesures culturals mosca. Plagues panís i alfals. Dejeccions ramaderes. 10-10-2018
04-2018 - Aclarida i carpocapsa pomera. Psila i filoxera perera. Assegurances cereal. Tractaments pinyol. Fungicida i herbicida cereals. 26-04-2018
04-2018 - Malalties Poma-Pera-Pinyol. Tractaments Quallat-Caiguda Pètals. Anti-russeting Golden. Russeting Conference. Insecticida Alfals. 13-04-2018
04-2018 - Pre-floral Pomera. Quallat Perera. Caiguda Pètals Pinyol. Varietats Panís. Pre-emergència Panís. Adobat Fons Panís. 03-04-2018
01-2018 - Herbicida. Adobat. Zabrus. Bandes de Color. Cereal Hivern. Adobat. Alfals. Assegurança Fruita. 24-01-2018
11-2017 - Assegurances agràries. Herbicides Alfals i Pèsols.Coures Fruiters. Etil-Clorpirifos. Dejeccions Ramaderes. 27-11-2017
10-2017 - DUN 2018. Novetats. Varietats cerals, pèsol i colza.Adobats. Mosca Olivera i Bacteriosi Llavor. 05-10-2017
08-2017 - Tractaments Plagues i Malalties. Pera. Poma. Pinyol. Alfals. Aplicació dejeccions ramaderes. 03-08-2017
07-2017 - Tractaments estiu. Panís Pastone i Fruiters. Assegurança panís. 03-07-2017
04-2017 - Pètals perera. Russeting Conference i Golden. Calci Pomera. Pinyol. Cereal d'hivern. Insecticida panís. 04-04-2017
03-2017 - Tractaments prefloral i quallat. Herbicida i varietats panís. Anàlisi Nitrats. 15-03-2017
03-2017 - Quelat de ferro i adobat en fruiters. Tractaments pre-florals. Adobat de panís. 07-03-2017
02-2017 - Herbicida i Adobat Cereal Hivern. Adobat Alfals. Pereres. Assegurances Fruita. 10-02-2017
12-2016 - Escaldaboques en blat i triticale. Zabrus i Bandes de Color en cereal. Herbicida d'alfals. 20-12-2016
11-2016 - Assegurances Cereals. Herbicida Pèsol. Adobat Cereal Hivern. Recordartori Greening. 09-11-2016
09-2016 - Diversificació de cultius. SIE. Varietats cereal hivern. Rotació cultius. Mosca Olivera. Foc bacterià. 27-09-2016
08-2016 - Tractaments d'agost. Pera. Pomes primerenques. Golden i Fuji. Cop de Sol. Conservació. Pinyol. 17-08-2016
06-2016 - Tractaments estiu fruiters llavor i pinyol. Panís segona collita. Teosinte. 15-06-2016
05-2016 - Herbicides panís. Plagues en alfals.Tractaments pomera perera i presseguers. 12-05-2016
04-2016 - Caiguda Pètals Perera - Pomera. Tractaments diversos Pomera i Pinyol. Assegurances Cereals. 27-04-2016
04-2016 - Russeting Pomera i Perera. Pugons i cendrosa en pinyol. Tractaments Cereals d'estiu i d'hivern. 08-04-2016
03-2016 - Tractaments quallats pera. Tractaments quallats pomera. Pètals nectarina. Adobat Panís. 31-03-2016
03-2016 - Tractaments pre-florals. Adob i quelats en fruiters. 08-03-2016
02-2016 - Tractaments herbicides cereals d’hivern. Adobat d’alfals. Tractaments fitosanitaris cultius llenyosos. 09-02-2016
02-2012 - Herbicides en cereal d'hivern i alfals 01-02-2012
11-2011 - Assaigs de diferents marcs de sembra en panís 14-11-2011
04-2011 - Caiguda de Pètals i Alfals 08-04-2011
03-2011 - Prefloral Fruiters i Sembra Panís 17-03-2011
01-2011 - Cereals d'Hivern 10-01-2011
04-2010 - Reguladors i Assegurances 23-04-2010
05-2010 - Carpocapsa i herbicides post. en panís 11-05-2010
08-2010 - Candau i Mosca en fruiters 10-08-2010
Endarrera
La Cooperativa informa

"Actuacions de biodiversitat a la Finca Prat de Boldú"

Ampliar Info
SECCIONS I SERVEIS
AGRÀRIA
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat
Treballa amb nosaltres